• بازدید آقای ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به همراه مهندس اشرف زاده مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از شركت كود شيميائي اوره لردگان
    بازدید آقای ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به همراه مهندس اشرف زاده مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از شركت كود شيميائي اوره لردگان
  • none
    none
    none
  • مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مهندس رسول اشرف زاده
    مهندس اشرف زاده
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0

پروژها و طرحهای شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت های زیر مجموعه

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
1397/6/14
جلسه انتخاب نماینده بانوان شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
1397/5/13
برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
1397/6/14
آقاي مهندس ربیعی و مهندس اشرف زاده در بازدید از شرکت پتروشیمی ایلام
1397/5/17
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
1397/6/4
آقاي مهندس ربیعی و مهندس اشرف زاده در بازدید از شرکت پتروشیمی ایلام
1397/5/17