نمایش محتوای سبز

1402/12/2
رشید قانعی در گفتگو با شبکه تلویزیونی کیش تشریح کرد؛
تاثیر نمایشگاه پتروکم بر اقتصاد کشور

رویداد پتروکم؛ فرصت ویژه برای شرکت های دانش بنیان و نفس تازه به اقتصاد کشور است

کپی لینک کوتاه