SabzCompaniesView

پلی پروپیلن ایلام

صنعت : پارک های پایین دستی
معرفی پارک پتروشیمیایی

 

محل اجرا: ایلام
ظرفیت: 24.6 هزار تن
تعداد واحدها: 94
تعداد محصولات: 17
هدف:
 • ایجاد ارزش افزوده بیشتر
 • تکمیل زنجیره ارزش
 • رشد صنایع پایین دستی
 • ایجاد اشتغال در منطقه
محصول:
 • قالب های تزریقی
 • فیلم و شیت
 • قالب های بادی
 • پایپ
 • روکش محافظ
 • الیاف
خوراک:
 • پروپیلن : 17 هزار تن