مناقصه

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ثبت شده

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ثبت شده

به شماره 396888 با شناسه ملی 10320466112

 

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت گروه پتروشیمی ســــــــــرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)، مورخ 27/03/99 و مجوز شماره DPM-IOP-99A-013 مورخ 29/02/99 سازمان بورس و  اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 20.000.000.000.000 ریال به مبلغ 25.000.000.000.000 ریال منقسم به 25.000.000.000 سهم 1.000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

 1. سرمایه فعلی شرکت: 20.000.000.000.000 ریال
 2. مبلغ افزایش سرمایه: 5.000.000.000.000 ریال
 3. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 25.000.000.000.000 ریال
 4. ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال
 5. تعداد سهم عرضه شده: 5.000.000.000 سهم
 6. نوع سهم: عادی با نام
 7. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
  1. I)       3.500.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
  2. II)     1.500.000.000.000 ریال از محل سود انباشته
 8. موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و اصلاح ساختار مالی
 9. به صاحب هر سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 27/03/99 تعداد 17 حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد 7 سهم جایزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم، در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.
 10. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند  از طریق اینترنت به آدرس:  ))سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) http://portal.iipgc.com)) مراجعه نموده  و نسبت به پرینت برگه حق تقدم سهام و تکمیل و ارسال آن به همراه اصل فیش واریزی اقدام نمایند و یا به صورت حضوری به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
 11. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی است.
 12. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
  • سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمیکند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام و یا ما‌به‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقیو شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره 247607612679 این شرکت نزد بانک سپه شعبه هفت تیر واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم (60 روز)، با پست سفارشی به نشانی تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهائی، پلاک 18، ساختمان رایان ونک، طبقه هفتم واحد 710، کد پستی 1993873075 ارسال نموده و یا مدارک را بصورت حضوری به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
  • سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر (60 روز) ضمن تکمیل گواهی حق تقدم مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهائی، پلاک 18، ساختمان رایان ونک، طبقه هفتم واحد 710،  کد پستی 1993873075 ارسال نموده و یا مدارک را بصورت حضوری به آدرس فوق  تحویل و رسید دریافت نمایند.

   تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ظرف مهلت مقرر، به منزله عدم تمایل به استفاده از حق تقدم می باشد.

 13. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به فروش و واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 14. حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره‌سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

 

 

نکات مهم

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به تاریخ 31/02/1399، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به تاریخ 31/02/1399، سود سهام سال مذکور به دارندگان حق تقدم تعلق نخواهد گرفت.

 • سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می­توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.IIPGC.COM مراجعه یا با شماره تلفن های 86092477-86092488-021  تماس حاصل نمایند.
 • گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.IIPGC.COM و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس WWW.Codal.IR در دسترس می باشد.

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در نظر دارد تعداد 5497789000 سهم شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد معادل 99/96 درصد از کل سهام مذکور را اصالتا به صورت یکجا و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک نمایید .

اسناد مزایده واگذاری سهام شرکت مدبران اقتصاد 

پیش نویس قرار داد فروش و انتقال مالکیت سهام شرکت مدبران اقتصاد

* فرم پاکت های ( الف ب ج ) مزایده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

فرم های شماره دو الی پنج شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد 

* گزارش حسابرسی و بازرسی

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پترول

                                   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه­گذاری ایرانیان (سهامی عام)

                                  به شماره ثبت 396888 و شناسه ملی 10320466112

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، که رأس ساعت 8:30 صبح روز سه­شنبه مورخ 27/03/1399 در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نشانی تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک 38، طبقه همکف تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

v     واگذاری 99.96 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)

v    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.  

 

باتوجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص عدم تجمع سهامداران بیش از 15 نفر (شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی) به سهامداران محترم توصیه میگردد جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از حضور فیزیکی در مجمع مذکور خودداری و نسبت به مشاهده مراسم (بصورت زنده) از طریق پیوند های ذیل اقدام نمایند.

v     Instagram.com/iipgc 

v      https://www.aparat.com/IIPGC

 

همچنین از سهامداران و یا نمایندگان محترم ایشان که در مجمع حاضر خواهند شد تقاضا می­گردد به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران موارد زیر را رعایت نمایند:

1-خودداری از دست دادن و روبوسی

2-همراه داشتن خودکار شخصی

3-همراه داشتن ماسک و دستکش

4-حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع

لطفا در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران ‏علائم سرما خوردگی یا شبه آنفلانزا دارند از حضور در این مجمع خودداری و نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند .

لازم به ذکر است که به دلیل رعایت مسائل بهداشتی از ارائه پذیرایی رایج در مجامع ‏‎‎خودداری شده است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده پترول

 

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه ­گذاری ایرانیان (سهامی عام)

به شماره ثبت 396888 و شناسه ملی 10320466112

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، که رأس ساعت 10:30 صبح روز سه­شنبه مورخ 27/03/1399 در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نشانی تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک 38، طبقه همکف تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

کلیه سهامداران، وکلاء یا نمایندگان قانونی محترم آنان ­می­توانند به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 8 الی 16 روز دوشنبه مورخ 26/03/1399 با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر به امور سهام شرکت واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید وحید دستگردی، نبش خیابان ناصری، پلاک 2551، ساختمان کیان، طبقه 8، واحد1، و یا از ساعت 8 صبح روز سه­شنبه مورخ 27/03/1399 به محل برگزاری مجمع (فوق الذکر) مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

v     استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیات مدیره

v     اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

v     سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

 

باتوجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص عدم تجمع سهامداران بیش از 15 نفر (شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی) به سهامداران محترم توصیه میگردد جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از حضور فیزیکی در مجمع مذکور خودداری و نسبت به مشاهده مراسم (بصورت زنده) از طریق پیوند های ذیل اقدام نمایند.

v     Instagram.com/iipgc

v      https://www.aparat.com/IIPGC

 

همچنین از سهامداران و یا نمایندگان محترم ایشان که در مجمع حاضر خواهند شد تقاضا می­گردد به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران موارد زیر را رعایت نمایند:

1-خودداری از دست دادن و روبوسی

2-همراه داشتن خودکار شخصی

3-همراه داشتن ماسک و دستکش

4-حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع

لطفا در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران ‏علائم سرما خوردگی یا شبه آنفلانزا دارند از حضور در این مجمع خودداری و نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند .

                                                                           

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پترول

                                   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه­گذاری ایرانیان (سهامی عام)

                                  به شماره ثبت 396888 و شناسه ملی 10320466112

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، که رأس ساعت 8:30 صبح روز سه­شنبه مورخ 27/03/1399 در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نشانی تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، پلاک 38، طبقه همکف تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

v     واگذاری 99.96 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)

v    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.  

 

باتوجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص عدم تجمع سهامداران بیش از 15 نفر (شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی) به سهامداران محترم توصیه میگردد جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از حضور فیزیکی در مجمع مذکور خودداری و نسبت به مشاهده مراسم (بصورت زنده) از طریق پیوند های ذیل اقدام نمایند.

v     Instagram.com/iipgc 

v      https://www.aparat.com/IIPGC

 

همچنین از سهامداران و یا نمایندگان محترم ایشان که در مجمع حاضر خواهند شد تقاضا می­گردد به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران موارد زیر را رعایت نمایند:

1-خودداری از دست دادن و روبوسی

2-همراه داشتن خودکار شخصی

3-همراه داشتن ماسک و دستکش

4-حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع

لطفا در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران ‏علائم سرما خوردگی یا شبه آنفلانزا دارند از حضور در این مجمع خودداری و نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند .

لازم به ذکر است که به دلیل رعایت مسائل بهداشتی از ارائه پذیرایی رایج در مجامع ‏‎‎خودداری شده است.

آگهی دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایراینیان

 

زمان : چهارشنبه 27 آذرماه ساعت 14

مکان : سالن اجتماعات پتروشیمی خلیج فارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می نماید تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نمایند.

زمان : 98/9/16

ساعت : 9صبح 

مکان : دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام پتروشیمی گچساران

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام) در نظر دارد تعداد 523،232،274 سهم شرکت پترو شیمی گچساران (سهامی خاص) معادل 10.65  در صد از کل سهام مذکور را اصالتا و وکالتا به صورت یکجا وبا شرایط اعلام شده از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.  به متقاضیان اکیدا توصیه می گردد شرایط مندرج در قرار داد واگذاری ؛ اسنادمزایده، مفاد این آگهی و همچنین صورت مالی حسابرسی شده سه سال گذشته پتروشیمی گچساران( سهامی خاص ) را به دقت مطالعه نمایند .

اتمام زمان دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با مزایده عمومی سهام پتروشیمی گچساران

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام پتروشیمی بروجن

 

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام) در نظر دارد تعداد 559،366،037 سهم شرکت پترو شیمی بروجن (سهامی خاص) معادل 55.94 در صد از کل سهام مذکور را اصالتا و وکالتا به صورت یکجا و با شرایط اعلام شاز طریق مزایده عمومی واگذار نماید.  به متقاضیان اکیدا توصیه می گردد شرایط مندرج در  قرارداد واگذاری اسناد مزایده ، مفاد این آگهی و همچنین صورت مالی حسابرسی شده سه سال  گذشته پتروشیمی بروجن ( سهامی خاص )را به دقت مطالعه نمایند .

اتمام دسترسی به اطلاعات و اسناد مزایده طبق اطلاع رسانی های صورت گرفته

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در روز نامه های ایران و دنیای اقتصاد 

زمان : 20 مردادماه ساعت 8:30 

مکان : بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ، پژوهشگاه صنعت نفت 

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات چوب وآهن شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

 شرکت کود شیمیایی اوره  لردگان در نظر داردتخته وچوب خود در حدود 200تن وضایعات آهن آلات خوددرحدود300تن راازطریق فرآیند مزایده به فروش رساند،لذامتقاضیان شرکت درمزایده جهت دریافت شرایط واسنادمزایده مبلغ 200،000یال رابه حساب شماره 247800144410بانک سپه شعبع هفتم تیرکد247به نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واریز نموده وباارائه اصل فیش واریزی جهت بازدیدودریافت اسناد مزایده ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 12/4/1397به آدرس:استان چهارمحال وبختیاری-شهرستان لردگان مال خلیفه-روستای سندگان-مجتمع کودشیمیایی اوره لردگان-انبارسایت مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی انبارداری پتروشیمی ایلام

نبـارداري ( شامل تحویل گیري محصولات بسته بندي شده بصورت پالت و جامبوبگ و ... از واحد بهره برداري،انتقال و انبارش ) و بارگیري (شامل هماهنگی وسائط حمل و مدیریت محل هاي بارگیري، بارگیري محصولات و ضایعات تولیدي و غیر تولیدي) و همچنین تخلیه و بارگیري مواد شیمیایی، قطعات یدکی ( در صورت لزوم) و ملزومات بسته بندي (شیرینگ ، پالت و ...) در انبارهاي محصول و سایر نقاط مورد نظر کارفرما در محدوده سایت پتروشیمی ایلام و تامین لیفتراك و اپراتورهاي لیفتراك واجد شرایط مطابق جزئیات مندرج در قراردا