مناقصه

آگهی دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایراینیان

 

زمان : چهارشنبه 27 آذرماه ساعت 14

مکان : سالن اجتماعات پتروشیمی خلیج فارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می نماید تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نمایند.

زمان : 98/9/16

ساعت : 9صبح 

مکان : دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام پتروشیمی گچساران

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام) در نظر دارد تعداد 523،232،274 سهم شرکت پترو شیمی گچساران (سهامی خاص) معادل 10.65  در صد از کل سهام مذکور را اصالتا و وکالتا به صورت یکجا وبا شرایط اعلام شده از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.  به متقاضیان اکیدا توصیه می گردد شرایط مندرج در قرار داد واگذاری ؛ اسنادمزایده، مفاد این آگهی و همچنین صورت مالی حسابرسی شده سه سال گذشته پتروشیمی گچساران( سهامی خاص ) را به دقت مطالعه نمایند .

اتمام زمان دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با مزایده عمومی سهام پتروشیمی گچساران

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام پتروشیمی بروجن

 

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام) در نظر دارد تعداد 559،366،037 سهم شرکت پترو شیمی بروجن (سهامی خاص) معادل 55.94 در صد از کل سهام مذکور را اصالتا و وکالتا به صورت یکجا و با شرایط اعلام شاز طریق مزایده عمومی واگذار نماید.  به متقاضیان اکیدا توصیه می گردد شرایط مندرج در  قرارداد واگذاری اسناد مزایده ، مفاد این آگهی و همچنین صورت مالی حسابرسی شده سه سال  گذشته پتروشیمی بروجن ( سهامی خاص )را به دقت مطالعه نمایند .

اتمام دسترسی به اطلاعات و اسناد مزایده طبق اطلاع رسانی های صورت گرفته

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در روز نامه های ایران و دنیای اقتصاد 

زمان : 20 مردادماه ساعت 8:30 

مکان : بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ، پژوهشگاه صنعت نفت 

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات چوب وآهن شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

 شرکت کود شیمیایی اوره  لردگان در نظر داردتخته وچوب خود در حدود 200تن وضایعات آهن آلات خوددرحدود300تن راازطریق فرآیند مزایده به فروش رساند،لذامتقاضیان شرکت درمزایده جهت دریافت شرایط واسنادمزایده مبلغ 200،000یال رابه حساب شماره 247800144410بانک سپه شعبع هفتم تیرکد247به نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واریز نموده وباارائه اصل فیش واریزی جهت بازدیدودریافت اسناد مزایده ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 12/4/1397به آدرس:استان چهارمحال وبختیاری-شهرستان لردگان مال خلیفه-روستای سندگان-مجتمع کودشیمیایی اوره لردگان-انبارسایت مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی انبارداری پتروشیمی ایلام

نبـارداري ( شامل تحویل گیري محصولات بسته بندي شده بصورت پالت و جامبوبگ و ... از واحد بهره برداري،انتقال و انبارش ) و بارگیري (شامل هماهنگی وسائط حمل و مدیریت محل هاي بارگیري، بارگیري محصولات و ضایعات تولیدي و غیر تولیدي) و همچنین تخلیه و بارگیري مواد شیمیایی، قطعات یدکی ( در صورت لزوم) و ملزومات بسته بندي (شیرینگ ، پالت و ...) در انبارهاي محصول و سایر نقاط مورد نظر کارفرما در محدوده سایت پتروشیمی ایلام و تامین لیفتراك و اپراتورهاي لیفتراك واجد شرایط مطابق جزئیات مندرج در قراردا