تماس با سازمان

شبکه های اجتماعی

تلفن های تماس

88645435-36

88645425

آدرس ایمیل

info@iipgc.com

نشانی

خیابان ولیعصر ، بالاتر از خیابان شهید وحید دستگردی ، نبش خیابان ناصری ، پلاک 2551 ،  ساختمان کیان  طبقه 11 ، واحد 3