شرکت پتروشیمی بروجن

محل اجرا: در فاصله حدود 8 کیلومتری جنوب غربی شهر بروجن و در بالا دست اراضی کشاورزی
مساحت: 300 هکتار
زمان شروع: 1388/02/29 شرکت لیوندل بازل آلمان
لایسنس شرکت لیوندل بازل آلمان شرکت CNEEC/HFEC
مالک شرکت مدبران اقتصاد : 11.0271% 20 درصد با ترکیب 4 شرکت ( 5 درصد شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران / 5 درصد شرکت شادان شهر باختر / 5 درصد شرکت افرا سازه باختر / 5 درصد شرکت پتروشیمیایی دلفین ) "

شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

29.996%

شرکت پتروشیمی ممسنی

18.4%

شرکت پتروشیمی دهدشت

18.386%

شرکت پتروشیمی کازرون

2.186%

شرکت فراساحل ایران

0.001%

شرکت نخل بارانی پردیس

0.001%

شرکت سرمایه گذاری ایران

0.001%

شرکت کالا بازار ایرانیان

0.001%

شرکت مدبران اقتصاد

11.0271%

20 درصد با ترکیب 4 شرکت ( 5 درصد شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران / 5 درصد شرکت شادان شهر باختر / 5 درصد شرکت افرا سازه باختر / 5 درصد شرکت پتروشیمیایی دلفین )

تولیدات داخلی:
  • پلی اتیلن سنگین به ظرفیت 300 هزار تن در سال
خوراک:
  • اتیلن: 305 هزار تن در سال
  • هیدروژن : 0.15 هزار تن درسال
  • بوتن-1 : 3.3 هزار تن در سال
پیمانکار شرکت CNEEC/HFEC