شركت پتروشيمي دهدشت

نام طرحطرح پلي اتيلن سنگين
مجری شركت صنايع پتروشيمي دهدشت (سهامي عام)
محل احداث صحرای کلاچو، جاده قلعه رئیسی، شهرستان دهدشت
زمین تخصیص یافته 102هکتار
صاحب لیسانس و طراح پایه Basel
پیمانکار مهندسی اصولی، تفصیلی، تدارکات و خرید تجهیزاتشركت نارگان
پیمانکار سیویل و ساختمان-
پیمانکار نصب و پیش راه اندازی -
مشخصات مالی طرحارزی ( میلیون دلار )نرخ تسعیر ارزریالی
 ( میلیارد ریال )
کل ( میلیارد ریال ) 
برآورد اولیه سرمایه گذاری 2193650613914129
میزان بودجه مصوب ( مورخ ) ----
اشتغال در زمان بهره برداری (نفر)260 نفر
تاریخ شروع طرحبرنامه 1397/10/01
واقعی (موثر شدن قرارداد)منوط به موثر شدن قرارداد فاينانس
مدت زمان اجرای کل طرح36 ماه
زمان خاتمه طرح (بر اساس برنامه مصوب)1400/09/30
تاریخ شروع عملیات سیویل برنامه -
واقعی-
تاریخ شروع عملیات نصب برنامه -
واقعی-
پیش بینی زمان تکمیل نصب مکانیکی و پیش راه اندازی بر اساس آخرین برآورد-
پیش بینی زمان بهره برداری تجاری بر اساس برنامه تولید مصوب مصوب -