شركت پتروشيمي گچساران

نام طرحالفین
مجری پتروشیمی گچساران
محل احداث استان کهگیلویه و بویر احمد، کیلیومتر 7 جاده گچساران-بهبهان
زمین تخصیص یافته 157هکتار
صاحب لیسانس و طراح پایه شركت عالی نام - شركت تهران فرایند / Technipفرانسه
پیمانکار مهندسی اصولی، تفصیلی، تدارکات و خرید تجهیزاتپتروشیمی گچساران ، شركتهای ساختمانی و مهندسی نام آوران دلوار و نارگان
پیمانکار سیویل و ساختمانفاطر كوثران جنوب ، رامپکو , ماشین سازی پارس و ناردیس
پیمانکار نصب و پیش راه اندازی  
مشخصات مالی طرحارزی
( هزار یورو ) 
نرخ تسعیر ارز
( آذر 96 )
ریالی
( میلیون ریال )
کل ( میلیون ریال ) 
برآورد اولیه سرمایه گذاری 346,00043,2735,850,00020,822,458
میزان بودجه مصوب ( مورخ ) 544,25443,27310,763,62834,315,131
اشتغال در زمان بهره برداری (نفر)500 نفر
تاریخ شروع طرحبرنامه 1390/07
واقعی (موثر شدن قرارداد)1395/03
مدت زمان اجرای کل طرح36 ماه
زمان خاتمه طرح (بر اساس برنامه مصوب)1397/12
تاریخ شروع عملیات سیویل برنامه 1391/12
واقعی1391/12
تاریخ شروع عملیات نصب برنامه 1393/07
واقعی1393/07 (نصب كوره)
پیش بینی زمان تکمیل نصب مکانیکی و پیش راه اندازی بر اساس آخرین برآورد1397/12
پیش بینی زمان بهره برداری تجاری بر اساس برنامه تولید مصوب مصوب خرداد 98