گواهینامه و تندیس ها

تنديس دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه سال 1396 تندیس ویژه حمایت مالی تندیس دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه سال 1395 گواهینامه پذیرش بازار سهام كسب رتبه 119 از بين 500 شركت بزرگ ايران از نظر شاخص فروش در سال 1394 كسب رتبه 112 از بين 500 شركت بزرگ ايران از نظر شاخص فروش در سال 1395 كسب رتبه 144از بين 500 شركت بزرگ ايران از نظر شاخص فروش در سال 1393