مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

  • سه شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۹
  • 7108

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در نظر دارد تعداد 5497789000 سهم شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد معادل 99/96 درصد از کل سهام مذکور را اصالتا به صورت یکجا و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.