دو مصوبه قطعی و یک مصوبه مشروط در مجامع عادی و بطور فوق العاده پترول

  • سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
  • 6431
تصویب قطعی افزایش سرمایه 25 درصدی پترول/ واگذاری سهام شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد/ تصویب مشروط تغییر نام شرکت 
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه و واگذاری 99.96 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری ‏مدبران اقتصاد دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده برگزار کرد.‏
به گزارش روابط عمومی پترول، در این مجامع که در دو مقطع هشت و نیم و ده و نیم صبح امروز در محل سالن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با حضور ارکان مجمع و سهامداران برگزار شد، افزایش سرمایه 25 درصدی پترول به تصویب رسید و سرمایه این ‏شرکت از مبلغ 2000 به 2500 میلیارد تومان افزایش یافت که
‏350 میلیارد تومان از این تأمین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 150 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته ‏اعمال انجام شد.
این افزایش سرمایه صرف جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و اصلاح ساختار مالی می‌شود.‏
مصوبه قطعی دوم مجمع نیز موافقت با واگذاری ۹۹/۹۶ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد از طریق مزایده عمومی بود که به تصویب رسید.
همچنین در این مجمع تغییر نام شرکت از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه تکمیلی صنایع ‏پتروشیمی خلیج فارس به صورت مشروط به تصویب رسید که پس از تایید نهایی سازمان بورس قطعیت پیدا خواهد کرد.