آزمون استخدامی پتروشیمی اوره لردگان امروز در حال برگزاری است

  • جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
  • 3109
در این آزمون، ۶۱ سهمیه درنظر گرفته شده است که از این میزان۵۰ نفر برای بهره برداری و ۱۱ نفر برای اداره ایمنی و اتش نشانی سهمیه اختصاص دارد.
برای این تعداد سهمیه ۳۷۲ داوطلب شرکت کردند که ۱۲۰ نفر کارشناسی، ۱۰۰ نفر کاردانی و  ۱۵۲ نفر دیپلم می باشند.
جذب نیروی انسانی پتروشیمی اوره لردگان به صورت بومی‌‌گزینی است، جذب نیرو با توجه به نیازهای این مجتمع تعدیل شده است.
 ۲۹ خرداد اسامی پذیرفته شدگان قطعی معرفی و فرایندهای بعدی صورت می گیرد
پذیرفته شدگان پس از گذراندن دوره ۸۵ روزه کارآموزی اول دی ماه در شرکت پتروشیمی اوره لردگان مشغول به کار می شوند.
قابل ذکر است آمار کل داوطلبان  ۷۸۶ نفر بوده که از این تعداد۳۷۲ نفرواجدین شرایط و ۴۰۵ نفر آمار ردشدگان و ۹ نفر نقص مدارک بوده اند