آغاز ثبت نام طرح فراگیر استعدادیابی و توانمندسازی سرمایه انسانی در شرکت های تابعه پتروشیمی خلیج فارس

  • شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
  • 2544

همکاران محترم جهت ثبت نام طرح فراگیر استعداد یابی و توانمند سازی سرمایه های انسانی شرکت های تابعه خلیج فارس بر روی لینک زیر کلیک فرمایید 

http://91.106.95.114:3010/RegistrationL1.aspx