انتصاب جدید در شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

  • شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • 1538
با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، احد شکری به سمت سرپرست مدیریت مالی منصوب شد.

در این حکم آمده است :

جناب آقای احد شکری بنا به پیشنهاد معاونت مالی و سرمایه گذاری و نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت مالی منصوب می گردید . امید است با استعانت از پرودگار متعال و بهره مندی از تجربیات گرانقدرتان در انجام امور محوله و تحقق اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.

NewsImage/ NewsImage/