انتصاب سرپرست شركت پتروشيمي دهدشت

  • شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
  • 1698
به موجب این حکم آقاي  صاحب نسق به عنوان سرپرست شرکت پتروشیمی دهدشت منصوب گردید