حکم انتصاب سرپرست حسابرسی داخلی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

  • چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • 1533
مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان طی حکمی سرپرست حسابرسی داخلی را منصوب کرد .

رسول اشرف زاده کامبیز فلاح اقبال پور را بعنوان سرپرست حسابرسی داخلی معرفی کرد.

در این حکم آمده است نظر به تعهد،تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی،به موجب این حکم به عنوان سرپرست حسابرسی داخلی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان منصوب می گردید.امید است با استعانت از پرودگار متعال و بهره مندی از تجربیات گرانقدرتان در انجام امور محوله و تحقق اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.

NewsImage/ NewsImage/