رشد 70 درصدی پروژه سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه

  • پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
  • 687

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان و هیئت همراه از پروژه سولفات پتاسیم با پیشرفت ۷۰درصدی پتروشیمی ارومیه بازدید کرد

این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۴۰ هزار تن محصول نیاز کشاورزان کشور به کود سولفات پتاسیم را تامین خواهد کرد.

تولید کود سولفات پتاسیم از  ظرفیت تولید سالانه ۴۰ هزار تن کود سولفات پتاسیم برخوردار بوده

دو ویژگی مهم این پروژه تامین کود سولفات پتاسیم مورد نیاز بخش کشاورزی کشور و همچنین ایجاد واحد خالص سازی کلرید پتاسیم است.

خوراک واحد سولفات پتاسیم  که کلرید پتاسیم خالص و صنعتی است در واحد خالص سازی کلرید پتاسیم از کلرید پتاسیم ناخالص تهیه خواهد شدو بر این اساس با راه اندازی این پروژه هم قیمت تمام شده کود سولفات پتاسیم کاهش می‌یابد و هم کود تولید شده از خلوص بالایی برخوردار خواهد بود.