اوراق صگستر 504 درج شد

  • دوشنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۰
  • 2516
اوراق اجاره شرکت ارغوان گستر ایلام با نماد صگستر 504 درج شد

بر اساس مصوبه بورس اوراق بهادار تهران اوراق اجاره شرکت ارغوان گستر ایلام به مبلغ 1200 میلیارد ریال به منظور تامین مالی با موضوع تکمیل طرح احداث پلی پروگیلن با ظرفیت 150 هزار تن در سال به عنوان نماد واسط درج شد