پترول" برنامه افزایش سرمایه ۳۶۰ درصدی از محل سایر اندوخته ها داد

  • سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
  • 1483
 "پترول" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 2.5 به 11.5 هزار میلیارد تومان برساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا صرف جبران سرمایه گذاری های انجام شده و اصلاح ساختار مالی شود.