جلسه بررسی پیشرفت طرح های پتروشیمی ایلام با حضور استاندار محترم ایلام برگزار گردید

  • دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
  • 835

جلسه بررسی پیشرفت طرح های پتروشیمی ایلام با حضور استاندار محترم ایلام برگزار گردید