آیین معارفه مدیرعامل شرکت شیمیایی صدف عسلویه برگزار شد.

  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • 399

آیین تکریم مدیرعامل این شرکت با حضور رسول اشرف زاده مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، برگزار شد.

در این آیین ازتلاش ها و اقدام های مهندس صمد کارگر مدیرعامل پیشین تقدیربه عمل آمد و مهندس مجتبی فلاح خورسند به عنوان مدیرعامل جدید شرکت شیمیایی صدف عسلویه معرفی شد.

مهندس اشرف زاده دراین آیین با تاکید برویژگی های خاص طرح صدف، اظهارکرد: تلاش های صورت گرفته در مسیرساخت این طرح با وجود برخی چالش ها قابل تقدیر است و امید است که شاهد شتاب در روند ساخت این پروژه در آینده نیز باشیم