• عيد سعيد قربان مبارك ياد
  • ما را در اينستا دنبال كنين
    گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
  • آقاي مهندس ربیعی و مهندس اشرف زاده در بازدید از شرکت پتروشیمی ایلام
    مهندس اشرف زاده
  • مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مهندس رسول اشرف زاده
    مهندس اشرف زاده
صفحه اصلی > امور سهام > اطلاع رسانی امور سهام > مجمع عمومي عادي ساليانه 95 

% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0