• شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
    تدبير تداوم تلاش
صفحه اصلی > اخبار 


آگهی پرداخت سود سهام
بدینوسیله از کلیه سهامداران حقیقی محترم که در تاریخ 1396/06/20 سهامدار شرکت بوده‌اند دعوت می‌گردد بر اساس جدول زمانبندی ذیل به یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور مراجعه و با ارائه اصل کارت ملی نسبت به دریافت سود سهام مالی منتهی به 1396/02/31 خود اقدام نمایند. ضمناً سود سهام سهامداران حقوقی با هماهنگی امور مالی شرکت طی مهلت قانونی در وجه حساب‌های اعلام شده از طرف آن‌ها پرداخت می‌گردد.
 ١١:١٠ - چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران شركت پتروشيمي دهدشت
آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران شركت پتروشيمي دهدشت
...
 ١٢:٣٠ - دوشنبه ١٠ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
صدور مجوز افزایش سرمایه شركت پتروشيمي دهدشت
صدور مجوز افزایش سرمایه شركت پتروشيمي دهدشت
صدور مجوز افزایش سرمایه شركت پتروشيمي دهدشت
 ١٠:٣٠ - دوشنبه ١٠ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0