جلسه بررسی پیشرفت طرح های پتروشیمی ایلام با حضور استاندار محترم ایلام برگزار گردید 1397/10/17

  • دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
  • 257

جلسه بررسی پیشرفت طرح های پتروشیمی ایلام با حضور استاندار محترم ایلام برگزار گردید